X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
قالب وبلاگ
مدیریت و صنعت
Iran Industrial Management 
آخرین مطالبتجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایندهای تولید و آثار آن روشی تحلیلی و اصولی است که نارسایی های بالقوه و یا شناخته شده را شناسایی کرده و قبل از شروع فرایند موجب برخی تصمیمات اصلاح کننده می گردد . تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایندهای تولید در دوره طرح و توسعه محصول و قبل از شروع فرایند تولید انجام می شود . این تجزیه و تحلیل برای فرایندهای جدید و یا فرایندهایی که به نحوی از حالت اولیه آن تغییری حاصل گردیده است ، انجام می گردد . هدف از این تجزیه و تحلیل پیش بینی کردن ، حل کردن و یا نظارت کردن بر مشکلات بالقوه در تولید محصول و همچنین خطرات پروسس است . همانطور که قبلاٌ نیز اشاره شد تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایندهای تولید سندی زنده است و باید دایماٌ مورد بررسی و مرور به منظور شناسایی شکست های بالقوه گردد .

تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایندهای تولید معمولاٌ با انجام یافتن چند مرحله خاص شامل بررسی کار ، دستگاه ، روش انجام کار ، مواد ، اندازه گیری و شرایط محیطی به مرحله اجرا درمی آید . البته هرکدام از این موارد بخشهای خاص خود را دارند که ممکن است به صورت انفرادی ، جفتی و یا به صورت فعل و انفعالی در به وجود آمدن شکست های بالقوه عمل کنند . به علت این پیچیدگی تکمیل تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایندهای تولید مشکل تر از محصول و موجب صرف وقت زیاد خواهد بود .


تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایندهای تولید روشی تکاملی است که شامل استفاده کردن از روش ها و تکنولوژی های متعددی که موجب تولید محصول موثر می گردد ، خواهد بود . هدف این کارها تولید محصولی بدون عیب و نقص است . نتیجه این تجزیه و تحلیل همچنین می تواند در فرایندهای تولید مورد استفاده قرار گیرد .

انتخاب تکنولوژی های مناسب شامل موارد زیر است :

 

1)       درخواست و یا نیاز مشتری

2)       سیستم های موجود که مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

3)       روش های استانداردشده ای که مورد استفاده قرار می گیرد

4)       نتیجه تحقیقات انجام شده

5)       نتیجه تجزیه و تحلیل عوامل شکست در طرح محصول که قبلاٌ انجام شده است .

 

تجزیه و تحلیل مفید و مثمر ثمر بر روی عوامل شکست در فرایندهای تولیدی مستلزم انجام یافتن دقیق و موثر فرایندهای طرح محصول ، تحقیق و توسعه ، اطمینان از کیفیت ، بازاریابی ، تولید و یا مجموع آنها می باشد . بنابراین توجه به تجزیه و تحلیل عوامل شکست در طرح محصول این است که شکست های بالقوه در فرایندهای تولید محصول و البته آثار آن را روی سیستم ، علی رغم اینکه چه نوع تجزیه و تحلیل عوامل شکست انجام می شود مورد بررسی قرار گیرد .

تولید محصول ترکیبی از شش جزء زیر است :

1)       کار

2)       ماشین

3)       روش

4)       مواد

5)       ارزیابی و یا اندازه گیری

6)       محیط

 

هدف از این اجزاء تولید نهایی محصول با کیفیت مطلوب است که شرایط ایمنی و طرح را کاملاٌ رعایت کرده باشد . یکی از مدارکی که می بایست در انجام یافتن این تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گیرد ، تجزیه و تحلیل عوامل شکست در طرح است که قاعدتاٌ قبل از انجام یافتن این تجزیه و تحلیل انجام گردیده است . انجام یافتن تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایندهای تولید بدون توجه به انجام یافتن تجزیه و تحلیل عوامل شکست در طرح محصول مشکل خواهد بود .

اگرچه ارزیابی کامل فرایندهای تولید در ابتدا (قبل از شروع کار تولید) بسیار مشکل است ولی در واقع اغلب موارد ارزیابی و یا تجزیه و تحلیل فرایند در طول زمان و به تدریج انجام می گردد . به همین دلیل تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایندهای تولید سند زنده ای است که می بایست دایماٌ تکامل بیشتری حاصل شود و تغییرات را همچنانکه به وجود می آید در بر گیرد .

به طور کلی دو نوع تکنیک جهت ارزیابی فرایند وجود دارد که در مراحل اولیه به کار می روند :

تجزیه و تحلیل صلاحیت و یا قابلیت فرایند : چنین مطالعاتی صلاحیت واقعی یک فرایند و یا قسمتی خاص از فرایند را تعیین می کنند . قبول صلاحیت ماشین ، بررسی صلاحیت بالقوه (کوتاه مدت و درازمدت) فرایند از جمله این تجزیه و تحلیل هاست .

تجزیه و تحلیل های اجباری فرایند : همانطور که قبلاٌ هم مطرح گردید ، بررسی کلیه پارامترهای فرایند بسیار مشکل است . بنابراین هر شرکت برای خود نقاطی را که برای انجام دادن کار و یا مشتری حایز اهمیت است تعیین کرده و تجزیه و تحلیل هایی را اجباراٌ برای بعضی از مشخصات حیاتی انجام می دهند . این ارزیابی ها با داشتن اطلاعات زیر سهل تر انجام می شود :

 

1)       خواسته های مشتری

2)       ضوابط دولتی

3)       اصول فنی داخلی

4)       تجزیه و تحلیل عوامل شکست در طرح محصول

5)       استانداردهای صنعتی

6)       عملکردهای پسندیده معمول

7)       تصمیم های قضایی در ارتباط با کیفیت کالا

 

بعضی از نقاط ارزیابی شامل موارد زیر خواهد بود :

 

1)    گواهی کردن ، تصدیق کردن و یا لزوم داشتن گواهینامه و مدرک مخصوص مهارت های ویژه برای کارکنانی که مسئولیت انجام دادن مراحل حساس را به عهده دارند .

2)       تایید ابزار دقیق ، ابزار ، گیره ها و یا ابزاری که در مراحل تایید فرایند به کار گرفته می شوند .

3)    فرایندهای مهم و حیاتی . اغلب فرایندهای حیاتی از شرایط ایمنی ، مشتری و یا قوانین دولتی نشات گرفته و بنابراین مستلزم ارزیابی های قبلی تاییدهای لازم خواهد بود .

4)       کارهای مربوط به انجام آزمایشگاهها . اغلب آزمایشگاهای پیچیده به جهت نیاز به صحت آنها احتیاج با تایید دارند .

 

هدف ، مقصود و هدف و یا منظور از انجام یافتن تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایندهای تولید ، توضیح ، توصیف و افزایش راه حل های فنی در ارتباط با مسایل کیفی ، اطمینان کالا ، نگهداری ، هزینه ، توانایی تولید ، بر اساس آنچه در تجزیه و تحلیل عوامل شکست در طرح محصول تعیین گردیده است . آنچه در این تحلیل حایز اهمیت است توجه به این نکته است که هیچ یک از عوامل پیش گفته را نمی توان نادیده گرفت ، و همچنین نمی توان یکی را به جای دیگری مدنظر قرار داد . تمام عوامل بهینه می بایست تامین گردند . وضعیت بهینه برای هر یک از این عوامل باید در ارتباط با توانایی های شرکت و موقعیت آنان در بازار باشد . این وضعیت بهینه در حقیقت نوع فعالیت و نوع مشتریانی را که شرکت محصولات خود را به آنها ارایه می دهد مشخص می کند .

به منظور تامین اهداف پیش گفته ، تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایند می بایست کاملاٌ بر اساس احتیاجات ، خواسته ها و انتظارات مشتریان انجام شود . به طور کلی این اطلاعات از طریق انجام یافتن گسترش وظیفه کیفیت [1] ، برنامه های بهینه سازی داخلی و یا تجزیه و تحلیل عوامل شکست در طرح محصول جمع آوری می شوند . در هر صورت انجام دادن مطالعات مربوط به امکان پذیری[2] و یا بررسی ریسک ها و منافع [3] برای راه حل هایی است که برای حل مسایل انتخاب می شود . هدف اصلی انجام دادن این فعالیتها در ابتدای کار ، افزایش کیفیت سیستم ، درجه اطمینان محصول ، کاهش هزینه ، قدرت تولید و نگهداری ، علی رغم نوع تجزیه و تحلیل عوامل شکستی است که اجرا می گردد .

نتیجه انجام یافتن تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایندهای تولید ، ایجاد کردن فرایندی است که شکل ابتدایی و مشخصات وظیفه ای را ، متوجه تبدیل شرایط موجود به اهداف مشخص کمی و کیفی جهت تولید ، مونتاژ و ارایه خدمات می نماید . این تغییر باعث می شود تا شکست های بالقوه مجدداٌ از طریق تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایند مورد بررسی قرار گیرد . بعضی از عوامل نگران کننده معمول در تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایندهای تولید عبارتست از :


1)       تعریف نیازهای عملی فرایند

2)       ایجاد کردن فاکتورهای موثر

3)       تعریف فرایند نگهداری

سوالات زیر ممکن است در خلال انجام یافتن تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایندهای تولید مطرح گردد :

1)       عملکرد و تاثیر واقعی فرایند چیست ؟

2)       کار محصول چیست و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد ؟

3)       تاثیر واقعی توانایی های حمایتی چقدر است ؟

4)       آیا شرایط تعیین شده اولیه برای فرایند مناسب بوده و آیا این شرایط قابل تامین است ؟

5)       نقش فرایند چگونه عملی می شود ؟

6)       چه مواد یا تجهیزاتی در فرایند مورد استفاده قرار می گیرد ؟

7)       تحت چه شاریطی فرایند با دیگر فرایندها کار می کند ؟

8)       محصولات فرعی این فرایند چیست ؟

9)       فرایند چگونه مورد استفاده ، نگهداری ، ترمیم و بالاخره کنار گذارده می شود ؟

10)    مراحل تولید محصول چیست ؟

11)    منابع انرژی مورد نیاز فرایند کدامند ؟

12)    چه کسانی دست اندرکار فرایند هستند و چه اختیارات و محدودیت هایی دارند ؟

13)    آیا فرایند مقرون به صرفه خواهد بود ؟


بالاخره وقتی که تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایندهای تولید انجام می شود فرض بر این است که طرح محصول در وضعیت مناسب قرار دارد . چنانچه این فرضیه صحت نداشته باشد گروه مسئول تجزیه و تحلیل عوامل شکست در واقع تجزیه و تحلیل عوامل شکست در طرح محصول و فرایندهای تولید را تواماٌ انجام خواهد داد بدون اینکه نتیجه ای از کار حاصل شود .

تنها راه بررسی مربوط به تجزیه و تحلیل عوامل شکست در طرح محصول همزمان با انجام دادن تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایند زمانی صورت می پذیرد که دلایل ریشه ای شکست های بالقوه در فرایند از جهت مشخصات تعیینش ده در طرح محصول به وجود آمده باشد .


[ پنج‌شنبه 13 آبان 1389 ] [ 21:18 ] [ کیوان کیوان مرز ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

- عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران - مدیر اداری و منابع انسانی شرکت پدیده شیمی غرب ( گروه صنعتی گلرنگ ) سوابق : - معاونت اداری و منابع انسانی گروه بهداشتی فیروز - مدیر اداری و منابع انسانی شرکتهای پایاپلیمر و زینو پارت - سرپرست اداری و منابع انسانی شرکتهای بهداد , دنیای آرایش و صنایع بسته بندی پوشش گستر , گروه مهدتاژ - مسئول دفتر مهندسی شرکت والاپوش تهران کیوان کیوانمرز IranHR.blogfa.com IranIM.blogsky.com facebook/IndustrialManagement instagram/IndustrialManagement telegram.me/IndustrialManagement www.linkedin.com/in/keyvankeyvanmarz
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 127900